معنی و ترجمه کلمه beaten به فارسی beaten یعنی چه

beaten


زده ،کوبيده ،چکش خورده ،فرسوده ،مغلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها