معنی و ترجمه کلمه beater به فارسی beater یعنی چه

beater


کتک زننده ،زننده ،طبال

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها