معنی و ترجمه کلمه beating به فارسی beating یعنی چه

beating


علوم دريايى : حرکت با باد سينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها