معنی و ترجمه کلمه beatitude به فارسی beatitude یعنی چه

beatitude


سعادت جاودانى ،برکت ،(م.ل ).خوشابحال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها