معنی و ترجمه کلمه beatten zone به فارسی beatten zone یعنی چه

beatten zone


منطقه مورد اصابت
علوم نظامى : منطقه مضروبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها