معنی و ترجمه کلمه became به فارسی became یعنی چه

became


شد،درخوربود براى ،برازيد،امد به

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها