معنی و ترجمه کلمه becking mill به فارسی becking mill یعنی چه

becking mill


علوم مهندسى : غلطک براى افزايش طول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها