معنی و ترجمه کلمه bed building stage of river به فارسی bed building stage of river یعنی چه

bed building stage of river


عمران : تراز سطح متوسط اب رودخانه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها