معنی و ترجمه کلمه bed factor به فارسی bed factor یعنی چه

bed factor


عمران : ضريب بستر که بستگى به وضعيت مواد رسوبى متحرک در کف بستر دارد
معمارى : ضريب بستر


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها