معنی و ترجمه کلمه bedabble به فارسی bedabble یعنی چه

bedabble


اغشتن ،سراسرالودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها