معنی و ترجمه کلمه bedding به فارسی bedding یعنی چه

bedding


محکم سازى ،وسايل خواب ،لايه بندى ،کف سازى ،تختخواب و ملافه ان ،لوازم تختواب ،بنياد و اساس هر کارى ،لايه زيرين ،رشد کننده درهواى ازاد
علوم مهندسى : ثابت سازى
عمران : بسترسازى
علوم نظامى : رختخواب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها