معنی و ترجمه کلمه bedeck به فارسی bedeck یعنی چه

bedeck


)=adorn(ارايش کردن ،اراستن ،زينت دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها