معنی و ترجمه کلمه bedraggled به فارسی bedraggled یعنی چه

bedraggled


گل الود،الوده ،کثيف ،خيس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها