معنی و ترجمه کلمه began به فارسی began یعنی چه

began


اغازکرده ،شروع کرده ،دست گرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها