معنی و ترجمه کلمه beginner به فارسی beginner یعنی چه

beginner


نواموز،مبتدى ،تازه کار
ورزش : مبتدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها