معنی و ترجمه کلمه begrime به فارسی begrime یعنی چه

begrime


چرک کردن ،سياه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها