معنی و ترجمه کلمه begum به فارسی begum یعنی چه

begum


بيگم ،خانم ( درهند)

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها