معنی و ترجمه کلمه behavior sampling به فارسی behavior sampling یعنی چه

behavior sampling


روانشناسى : نمونه گيرى از رفتار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها