معنی و ترجمه کلمه behoove به فارسی behoove یعنی چه

behoove


واجب بودن ،فرض بودن ،اقتضاء کردن ،شايسته بودن ،(درمورد لباس )امدن به

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها