معنی و ترجمه کلمه belief-value matrix به فارسی belief-value matrix یعنی چه

belief-value matrix


روانشناسى : شبکه باورها و ارزشها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها