معنی و ترجمه کلمه bell به فارسی bell یعنی چه

bell


زنگ زنگوله ،ناقوس ،زنگ اويختن به ،داراى زنگ کردن ،کم کم پهن شدن( مثل پاچه شلوار)
علوم مهندسى : زنگ
ورزش : زنگ در پايان هر روند بوکس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها