معنی و ترجمه کلمه bellow به فارسی bellow یعنی چه

bellow


صداى شبيه نعره کردن( مثل گاو)،صداى گاو کردن ،صداى غرش کردن( مثل اسمان غرش وصداى توپ)،غريو کردن
علوم هوايى : فانوسک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها