معنی و ترجمه کلمه belonging به فارسی belonging یعنی چه

belonging


وابسته ها( بصورت جمع)،متعلقات واموال ،دارايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها