معنی و ترجمه کلمه below the mark به فارسی below the mark یعنی چه

below the mark


پايين تر از ميزان مقر ر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها