معنی و ترجمه کلمه bench stone به فارسی bench stone یعنی چه

bench stone


علوم مهندسى : سنگ سمباده روميزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها