معنی و ترجمه کلمه benchmarking به فارسی benchmarking یعنی چه

benchmarking


محک زنى
کامپيوتر : محک زنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها