معنی و ترجمه کلمه bend on edge به فارسی bend on edge یعنی چه

bend on edge


علوم مهندسى : خم کردن لبه ها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها