معنی و ترجمه کلمه bending moment به فارسی bending moment یعنی چه

bending moment


لنگر خمشى
عمران : کنگر خمشى
معمارى : گشتاور خمشى
علوم هوايى : گشتاور خمشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها