معنی و ترجمه کلمه benefit spillovers به فارسی benefit spillovers یعنی چه

benefit spillovers


بازرگانى : نشر منافع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها