معنی و ترجمه کلمه benefitical به فارسی benefitical یعنی چه

benefitical


پرمنفعت ،سودمند،منتفع
بازرگانى : فايده برنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها