معنی و ترجمه کلمه benoni counter gambit به فارسی benoni counter gambit یعنی چه

benoni counter gambit


ورزش : گامبى متقابل بنونى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها