معنی و ترجمه کلمه bent adaptor به فارسی bent adaptor یعنی چه

bent adaptor


شيمى : رابط خميده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها