معنی و ترجمه کلمه benthic به فارسی benthic یعنی چه

benthic


ته ابى ،(ز.ش ).وابسته به اعماق اقيانوس ،دريابن
زيست شناسى : ته دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها