معنی و ترجمه کلمه berth 2 به فارسی berth 2 یعنی چه

berth 2


علوم دريايى : پهلوگاه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها