معنی و ترجمه کلمه beseech به فارسی beseech یعنی چه

beseech


درجستجوى چيزى بودن ،التماس کردن ،تقاضا کردن ،استدعا کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها