معنی و ترجمه کلمه beset به فارسی beset یعنی چه

beset


حمله کردن ،به ستوه اوردن ،احاطه کردن ،مزين کردن ،حمله کردن بر،بستوه اوردن ،عاجز کردن
علوم نظامى : مضطرب کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها