معنی و ترجمه کلمه besetting sin به فارسی besetting sin یعنی چه

besetting sin


گناهى که انسانراهمواره دچاروسوسه ميکند،گناه دست برندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها