معنی و ترجمه کلمه best economy mixture به فارسی best economy mixture یعنی چه

best economy mixture


علوم هوايى : نسبت متناسب سوخت و بنزين در موتورهاى پيستونى جهت حصول بيشترين برد پروازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها