معنی و ترجمه کلمه best efforts به فارسی best efforts یعنی چه

best efforts


بازرگانى : بهترين مساعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها