معنی و ترجمه کلمه best governed country به فارسی best governed country یعنی چه

best governed country


کشورى که بهترين طرز حکومت رادارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها