معنی و ترجمه کلمه best power mixture به فارسی best power mixture یعنی چه

best power mixture


علوم هوايى : نسبت متناسب مخلوط سوخت و هوا براى حصول حداکثر قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها