معنی و ترجمه کلمه bestiality به فارسی bestiality یعنی چه

bestiality


جماع با حيوانات ،جماع با حيوان ،جانورخويى ،حيوانيت ،وحشى گرى ،حيوان صفتى
قانون ـ فقه : وطى بهائم
روانشناسى : حيوان صفتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها