معنی و ترجمه کلمه bestir oneself به فارسی bestir oneself یعنی چه

bestir oneself


به حرکت دراوردن ،خودراجنباندن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها