معنی و ترجمه کلمه bestow به فارسی bestow یعنی چه

bestow


امانت گذاردن ،بخشيدن ،ارزانى داشتن( با onيا)upon
قانون ـ فقه : بخشيدن

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها