معنی و ترجمه کلمه beta-librae به فارسی beta-librae یعنی چه

beta-librae


بتا - ميزان ،کفه شمالى
نجوم : زبانى شمالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها