معنی و ترجمه کلمه beta-orionis به فارسی beta-orionis یعنی چه

beta-orionis


بتا - شکارچى ،بتا - جبار
نجوم : رجل الجبار قدم الجبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها