معنی و ترجمه کلمه bewitch به فارسی bewitch یعنی چه

bewitch


افسون کردن ،فريفتن ،مسحور کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها