معنی و ترجمه کلمه bicycle kick به فارسی bicycle kick یعنی چه

bicycle kick


ورزش : پاى دوچرخه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها