معنی و ترجمه کلمه bicycle kick به فارسی bicycle kick یعنی چه

bicycle kick


ورزش : پاى دوچرخه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها