معنی و ترجمه کلمه bicyclic compound به فارسی bicyclic compound یعنی چه

bicyclic compound


شيمى : ترکيب دو حلقه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها