معنی و ترجمه کلمه bid guarantee به فارسی bid guarantee یعنی چه

bid guarantee


عمران : ضمانتنامه شرکت در مناقصه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها